Visie en Missie

Visie
Woondroom Schiedam heeft haar visie op zorg als volgt geformuleerd:

Mensen met ASS behoren hun leven lang de zorg te ontvangen, die optimaal is afgestemd op hun individuele zorgbehoefte, hetgeen alleen kan worden bereikt als er een goede samenwerking bestaat tussen professionele begeleiders en de ouders/mantelzorgers/sociale netwerk.
De eindregie ligt bij de ouders/mantelzorgers.

Missie
Woondroom Schiedam biedt goede zorg en begeleiding, die maximaal is afgestemd op de behoeften
van haar bewoners met een vorm van ASS en een normaal IQ. Daarbij wordt het sociale netwerk van bewoners betrokken bij het opstellen van een zorg/begeleidingsplan.

Tuin