Geschiedenis

Woondroom Schiedam werd in 2002 opgezet als ouderinitiatief. Drie ouderparen met een zoon of dochter met autisme gingen samen met een betrokken bedrijfseconoom aan de slag om voor hun kinderen een passende woonplek te realiseren.

Binnen een jaar na de start werd het aantal bewoners uitgebreid naar 6. Na ruim 20 jaar kunnen we zeggen dat het concept een succes is gebleken, getuige de vele van Woondroom Schiedam afgeleide ouderinitiatieven in Nederland, die inmiddels van de grond gekomen zijn.

Wilt u meer informatie over het Woondroomconcept en de mogelijkheden om zelf een initiatief te realiseren, neem dan contact met WoondroomZorg of bezoek de website:

 www.woondroomzorg.nl