Beschermd wonen voor 7 personen met een autismespectrumstoornis

Hartelijk welkom op de website van Woondroom Schiedam!

 

 

Lees hier alles over dit kleinschalige wooninitiatief voor mensen met ASS en een normale intelligentie. 

 

Doelstelling WDS: De Stichting heeft tot doel om personen met een (levenslange) aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in en deel te laten nemen aan (activiteiten in) de maatschappij. Daartoe faciliteert de Stichting bij het beoordelen en selecteren van de meest gewenste omgeving en behuizing waarin beschermd wonen met adequate begeleiding voor de bewoners mogelijk en doelmatig is.


Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:   
  • Het aangaan van een zorgovereenkomst met deelnemers (aspirant bewoners);            
  • het selecteren en aanstellen van leden van het team dat het beschermd wonen dagelijkse basis mogelijk maakt;           
  • het jaarlijks aanpassen van het individuele zorgplan van deelnemers; 
  • de visie die ten grondslag heeft gelegen aan dit beschermd wonen concept met de daartoe ontwikkelde richtlijnen te delen en ter beschikking te stellen van de doelgroep;
  • het uitwisselen van kennis en ervaring met op basis van dezelfde principes opgezette wooninitiatieven in het kader van beschermd wonen; etc.

Om in de stemming te komen een plaatje van Woondroom Schiedam in de sneeuw (februari 2021):

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.