Privacy

Voor het bestuur van Woondroom Schiedam is de privacy van haar bewoners en andere direct betrokkenen van groot belang. Voor alle betrokkenen geldt dat zij er recht op hebben dat er zorgvuldig met hun persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

 De privacyverklaring is bedoeld om inzicht te geven in de aard en het gebruik van de bij ons bekende persoonsgegevens.

De aansprakelijkheid voor het rechtmatig gebruik van de gegevens ligt bij het Dagelijks Bestuur van Woondroom Schiedam.