Kwaliteit

Alle zorgverleners, die binnen Woondroom Schiedam zorg verlenen, werken volgens de eisen die de wet aan goede zorg stelt. De zorg /begeleiding voldoet daarmee aan de volgende eisen:

> De geboden zorg / begeleiding is altijd zoveel mogelijk afgestemd op de individuele zorgbehoefte van elke bewoner, zonder daarbij de andere bewoners over het hoofd te zien.
> De individuele zorgbehoefte is in nauw overleg met de bewoner en de mantelzorgers in kaart gebracht en vertaald in het individuele begeleidingsplan, dat jaarlijks, na een gesprek over de zorg, wordt geactualiseerd.
> De hoeveelheid zorg / begeleiding is in overeenstemming met de financiële mogelijkheden van de WLZ-indicatie van de individuele bewoner.

    Woondroom Schiedam heeft een kwaliteitshandboek samengesteld, waarin alle afspraken rondom de kwaliteit van zorg en begeleiding zijn vastgelegd.

    De kwaliteit van de begeleiding wordt afgemeten aan het sociaal-emotionele evenwicht en de stabiliteit van de bewoner. Als de bewoner goed functioneert en er doen zich geen grote gedragsproblemen of crisissituaties voor dan is dit het allerbeste bewijs dat de begeleiding goed is.

    Kantoor