Begeleiding

Stichting Woondroom Schiedam heeft een samenwerkingsovereenkomst met zorgaanbieder WoondroomZorg. Begeleiders hebben een dienstverband met WoondroomZorg en worden betaald volgens de CAO VVT (Thuiszorg).

Er is een team samengesteld van een coördinator, drie persoonlijke begeleiders, drie woonbegeleiders en twee huishoudelijk medewerkers. Zij zijn in dienst van WoondroomZorg, maar specifiek aangenomen t.b.v. Woondroom Schiedam.

De begeleiding is gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van de bewoners in de woon- en leefsituatie.

In de gemeenschappelijke ruimte is op vaste tijden de begeleiding aanwezig. Daarnaast is begeleiding voor individuele bewoners altijd bereikbaar, zowel telefonisch, als fysiek. Buiten de vaste uren wordt er een 24-uurs bereikbaarheidsdienst gerealiseerd.

Werken volgens “de bedoeling”:

De systeemwereld van regels en voorschriften is vaak veeleisend, waardoor de manier waarop de zorg geleverd wordt, in de echte “leefwereld” niet meer goed aansluit op “de bedoeling.” Door bij “de bedoeling“ te beginnen, ga je de leefwereld anders benaderen en zijn cijfers en checklists een stuk minder belangrijk. De bedoeling is bijvoorbeeld de essentie van “waarom doen we dit?”

Woonkamer