Individuele begeleiding

Per bewoner is, in nauwe samenwerking met hem/haar en de mantelzorgers, een gedetailleerd begeleidingsplan opgesteld. De gewenste begeleiding; doelen; aandachtspunten en afspraken zijn in dit plan vastgelegd. Jaarlijks vindt er een oudergesprek plaats, waar de betreffende bewoner (deels) bij aan kan sluiten. Het plan wordt dan helemaal doorgenomen en geactualiseerd.

Elke bewoner heeft binnen het ouderinitiatief een persoonlijk begeleider. Mantelzorgers zijn gesprekspartner voor de persoonlijk begeleider. Het begeleidingsteam heeft regelmatig teamoverleg en onderhoudt contacten met de bewoners, de familie en mogelijke externe zorgverleners (bv. artsen, jobcoaches).

In een ouderinitiatief als Woondroom Schiedam zijn ouders direct en nauw betrokken bij de inzet van goede zorg en de keuzes en afwegingen, die daarbij gemaakt moeten worden.

Entreehal