Bewoners

De huidige bewonersgroep bestaat uit twee vrouwen en vijf mannen. Zij hebben een diagnose “Autisme Spectrum Stoornis (ASS)” met daarbij een normale tot hoge intelligentie. Zij hebben minimaal een indicatie in de WLZ, waarin individuele begeleiding; begeleiding in de groep; persoonlijke verzorging en huishoudelijke zorg zijn opgenomen.

De bewoners zijn in staat om, met ondersteuning, zelfstandig te wonen. Zij kunnen een eigen voordeur “beheren”. Hiermee wordt bedoeld dat zij in staat zijn de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnenlaten).

Alle bewoners kunnen 24 uur per dag, buiten de begeleidingsuren om, een beroep doen op de bereikbaarheidsdienst van het begeleidingsteam.

De begeleiding vindt zowel individueel als groepsgewijs plaats. De verdeling tussen de verschillende vormen van begeleiding wordt steeds naar de individuele behoefte van de verschillende bewoners vastgesteld. Bewoners zijn in staat de persoonlijke verzorging in principe zelf uit te voeren en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden zelfstandig te verrichten. Bewoners kunnen zelfstandig deelnemen aan het verkeer en reizen.

Hal beneden