Groepsbegeleiding

In de gemeenschappelijke ruimte wordt dagelijks door bewoners in wisselende samenstellingen gezamenlijk gegeten. Een van de aanwezige bewoners verzorgt, al of niet met begeleiding, de maaltijd.

Op donderdagavond; zaterdag en zondag worden er groepsactiviteiten georganiseerd voor de bewoners in Woondroom Schiedam.

De bewoners worden gestimuleerd om er met elkaar bij te zijn.

De dienstdoende begeleider organiseert activiteiten in het pand of daarbuiten. Uitgangspunten van deze activiteiten zijn: elkaar ontmoeten, de eigen omgeving leren kennen, bewegen.

Zo zijn er regelmatig activiteiten als: gezelschapsspelletjes, wedstrijdjes aan de voetbal- of tafeltennistafel, museumbezoek, uitstapjes georganiseerd in Schiedam en omgeving.