Beschermd wonen voor 7 personen met een autismespectrumstoornis

Visie

Woondroom Schiedam heeft haar visie op zorg als volgt geformuleerd:

Mensen met ASS behoren hun leven lang de zorg te ontvangen die optimaal is afgestemd op hun individuele zorgbehoefte, hetgeen alleen kan worden bereikt als er een goede samenwerking bestaat tussen professionele begeleiders en de ouders/mantelzorgers. De eindregie ligt bij de ouders/mantelzorgers.

 

Missie

Woondroom Schiedam biedt goede zorg en begeleiding die maximaal is afgestemd op de behoeften van haar bewoners met een vorm van ASS en een normaal IQ. Daarbij wordt het sociale netwerk van bewoners betrokken bij het opstellen van een zorg/begeleidingsplan.

Doel

Het doel van de geboden zorg en begeleiding is voor alle bewoners:

  1. Het bereiken en/of in stand houden van maximale zelfstandigheid
  2. Het realiseren van een optimale kwaliteit van leven die past bij wat voor de individuele bewoner haalbaar en wenselijk wordt geacht.
  3. Het zoveel mogelijk voorkomen van een sociaal isolement.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.