Beschermd wonen voor 7 personen met een autismespectrumstoornis

De huidige bewonersgroep bestaat uit twee vrouwen en vijf mannen. Zij hebben een diagnose "Stoornis binnen het autistisch spectrum" met daarbij een normale intelligentie. Zij hebben minimaal een indicatie voor ZZP GGZ 3c waarin individuele begeleiding, begeleiding groep persoonlijke verzorging en huishoudelijke verzorging zijn opgenomen.

De bewoners zijn in staat om, met ondersteuning, zelfstandig te wonen. Zij kunnen een eigen voordeur "beheren". Hiermee wordt bedoeld dat zij in staat zijn de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnen laten).

De begeleiding vindt zowel individueel als groepsgewijs plaats. De verdeling tussen de verschillende vormen van begeleiding wordt steeds naar de individuele behoefte van de verschillende bewoners vastgesteld. Bewoners zijn in staat de persoonlijke verzorging in principe zelf uit te voeren en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden zelfstandig te verrichten. Bewoners zijn in staat zelfstandig deel te nemen aan het verkeer en te reizen.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.