Beschermd wonen voor 7 personen met een autismespectrumstoornis

Stichting Woondroom Schiedam is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met Autisme en een normale intelligentie. Bewoners wonen in hun eigen appartement en voeren de regie over hun leven waar ze dat kunnen en worden waar nodig ondersteund door mantelzorgers en professionals. Deze uitgangspunten vormen de basis van het Woondroomconcept. De naam "Woondroom" is beschermd bij het merkenbureau van de Benelux.

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.