Beschermd wonen voor 7 personen met een autismespectrumstoornis


Om de verhuizing naar de nieuwe locatie en de herinrichting van de gemeenschappelijke ruimtes mogelijk te maken hebben meerdere sponsoren zich bereid verklaard een bijdrage te leveren. Daarnaast zijn er ook enkele particuliere donateurs, die hier niet nader genoemd willen worden.
Een samenleving waar ieder mens telt en mensen naar elkaar omzien, daar staat Skanfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds meer dan 500 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van mensen zich inzetten voor de kwetsbaren in hun omgeving.

Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam (SBMDR)
     


   
     

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.