Beschermd wonen voor 7 personen met een autismespectrumstoornis

In de gemeenschappelijke ruimte is op vaste tijden de begeleiding aanwezig. Daarnaast is begeleiding voor individuele bewoners altijd bereikbaar, zowel telefonisch, als fysiek. Buiten de vaste uren is er een 24-uurs achterwacht gerealiseerd.

In de gemeenschappelijke ruimte wordt dagelijks door bewoners in wisselende samenstellingen gezamenlijk gegeten. Een van de aanwezige bewoners verzorgt, al of niet met begeleiding, de maaltijd.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.