Beschermd wonen voor 7 personen met een autismespectrumstoornis

Er is een team samengesteld van een Coördinator, vier HBO-opgeleide begeleiders, een woonbegeleider en drie huishoudelijk medewerkers. Zij zijn in dienst van WoondroomZorg, maar specifiek aangenomen t.b.v. Woondroom Schiedam.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.